PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE AGAD

Remont konserwatorski elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej budynku Dom im. Józefa Piłsudskiego przy al. 3 Maja 7 w Krakowie – (roboty zewnętrzne) wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych pod nr A-853

Na początku XXI wieku w królewskiej rezydencji w Wilanowie ruszyły wielkie prace rewitalizacyjne, obejmujące zarówno fasady i wnętrza pałacu, jak i teren parku i pałacowego przedpola. Niektóre prace dachowe przedstawialiśmy już na naszych łamach. Teraz prezentujemy opis remontu dachu na południowym skrzydle pałacu. Jego wykonawcą była firma Agad Sp. z o.o z Torunia (www.agad.pl).

Krakowskie Przedmieście to fragment reprezentacyjnego Traktu Królewskiego, uznanego za pomnik historii. Znajduje się przy nim szereg zabytkowych budowli, w tym m.in. kamienica pod nr 1, naprzeciwko głównej siedziby Uniwersytetu Warszawskiego. Ma kształt litery L i różną wysokość skrzydeł – dwie i trzy kondygnacje (gzyms wieńczący obu części biegnie na jednym poziomie).

Ratusz w Wałbrzychu został wzniesiony w 1856 r. w stylu neogotyckim. W 1903 roku został powiększony o dwa boczne skrzydła, a w latach 1975–76 przeszedł remont generalny. Decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków w maju 1977 roku obiekt wpisano do rejestru zabytków. Od tamtej pory z dachem nie robiono nic. Zaczął on przeciekać, w dodatku był nieocieplany, co powodowało znaczne straty energii. Urząd Miasta Wałbrzycha rozpisał przetarg na jego termomodernizację. Zadanie do wykonania wygrało Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Agad” Sp. z o.o. (www.agad.pl), którego prezesem jest Andrzej Gadomski.