PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE AGAD

Remont konserwatorski elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej budynku Dom im. Józefa Piłsudskiego przy al. 3 Maja 7 w Krakowie – (roboty zewnętrzne) wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych pod nr A-853

Remont elewacji zewnętrznych i wymiana okien budynku biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego „Na Piasku” przy ul. św. Jadwigi 3/4 we Wrocławiu: Etap I  Remont elewacji zachodniej (frontowej) wraz z wymianą stolarki okiennej

Termomodernizacja budynków Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie

Termomodernizacja obiektów Centrum Usług Logistycznych „Delfin – Rybitwa” i „Cyranka” położonych w Świnoujściu.

Wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych oraz wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic w budynku Collegium Minus przy ul. Fosa Staromiejska 1a w Toruniu.

Wymiana okien w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 oraz ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie