PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE AGAD

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza - przebudowa i remont budynku nr. 5

Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”.

Copyright by AGAD Sp. z o.o.