PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE AGAD

Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn: Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego- I etap skrzydło południowe.

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane AGAD miało okazję wykonać dla Gminy Wałbrzych prace związane z termomodernizacją Ratusza Miejskiego, znajdującego się na Placu Magistrackim w Wałbrzychu.

Copyright by AGAD Sp. z o.o.