PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE AGAD

Wymiana stolarki okiennej (nowe okna skrzynkowe) wraz z parapetami wewnętrznymi, oczyszczenie i renowacja kamiennych detali przylegających do okien.

Renowacja tego wpisanego na listę Dziedzictwa Kulturowego UNESCO obiektu jest ważnym projektem w dorobku Przedsiębiorstwa Remontowo-Budowlanego AGAD.

Copyright by AGAD Sp. z o.o.