PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE AGAD

Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane ogrodzenia Parku wraz z Bramami w ramach projektu "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum-Zamku w Łańcucie OR- KA II, III, IV, VII”

Termomodernizacja budynków Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Gnieźnie

Prace remontowo-konserwatorskie i budowlane małej architektury w Parku w ramach projektu "Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych w budynku Zamku oraz zabytkowym Parku Muzeum-Zamku w Łańcucie OR- KA II, III, IV, VII”

Wymiana stolarki okiennej i drzwi wejściowych oraz wykonanie izolacji pionowej ścian piwnic w budynku Collegium Minus przy ul. Fosa Staromiejska 1a w Toruniu.

Remont konserwatorski elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej budynku Dom im. Józefa Piłsudskiego przy al. 3 Maja 7 w Krakowie – (roboty zewnętrzne) wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych pod nr A-853

Adaptacja zabytkowego budynku sądu w Kowalewie Pomorskim na Szkołę Muzyczną I Stopnia. Etap I remont dachu.