PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE AGAD

Przebudowa dworca kolejowego Toruń Miasto

 
By AGAD Toruń - Archiwum własne

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie robót budowlanych polegających na: przebudowie i remoncie dworca kolejowego Toruń Miasto, zmianie sposobu użytkowania części budynku dworca kolejowego Toruń Miasto, zmianie sposobu zagospodarowania terenu przy dworcu, budowie niezbędnej infrastruktury dworca kolejowego Toruń Miasto, częściowej rozbiórce obiektu kubaturowego przylegającego do południowej elewacji „Starej Apteki”, z pozostawieniem murów obwodowych.

Zakres robót przewidzianych do realizacji w ramach przedsięwzięcia obejmuje m.in.:

 • prace wyburzeniowe, rozbiórkowe
 • przebudowę istniejącego budynku dworca prace ogólnobudowlane, remontowe
 • wykonanie wzmocnienia posadowienia fundamentów, wykonanie izolacji pionowych i poziomych fundamentów budynków, wykonanie konstrukcji żelbetowych w tym ścian, stropów, schodów, konstrukcji fundamentowych, wieńców, wykonanie wzmocnień istniejącego stropu drewnianych, wykonanie konstrukcji stalowych w tym nadproży, ram stalowych, konstrukcji szybu windowego
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej na nową
 • wykonanie nowej konstrukcji drewnianej dachu wraz z nowym pokryciem
 • remont elewacji
 • wymiana istniejących instalacji wewnętrznych sanitarnych, elektrycznych, teletechnicznych
 • prace drogowe, ścieżki komunikacyjne, miejsca parkingowe
 • montaż malej architektury
 • zagospodarowanie ternu – tereny zielene wraz z nasadzeniami
 • dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych i eliminację barier architektonicznych

 By AGAD Toruń - Archiwum własne  By AGAD Toruń - Archiwum własne
 By AGAD Toruń - Archiwum własne

Zespół Dworca Toruń - Miasto (budynek Stara Apteka, budynek przylegający do Starej Apteki od strony południowej, budynek dworca Toruń Miasto i budynek Stare Szalety) wpisany jest do gminnej ewidencji zabytków (nr rejestru: 1994, dzielnica Stare Miasto, identyfikator: 2106)

Budynek dworca zbudowany został w 1873 roku w stylu neogotyckim. Niemal równocześnie z pracami przy dworcu toczyły się prace przy budowie mostu kolejowego im. Ernesta Malinowskiego. Obecny budynek pełniący funkcję dworca został wzniesiony w 1889 roku (wcześniej w tym miejscu znajdował się tylko przystanek osobowy). 18 stycznia 1920 roku dworzec był miejscem powitania polskich wojsk wkraczających do Torunia. W 1938 roku, podczas wizyty marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, został przebudowany i na nowo otynkowany.

Copyright by AGAD Sp. z o.o.