PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE AGAD

  • Termomodernizacja budynku Ratusza Miejskiego w Wałbrzychu

    Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane AGAD miało okazję wykonać dla Gminy Wałbrzych prace związane z termomodernizacją Ratusza Miejskiego, znajdującego się na Placu Magistrackim w Wałbrzychu.

  • Zamek Książ w Wałbrzychu I-etap

    Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn: Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego- I etap skrzydło południowe.

Copyright by AGAD Sp. z o.o.