PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE AGAD

Remont konserwatorski elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej budynku Dom im. Józefa Piłsudskiego przy al. 3 Maja 7 w Krakowie – (roboty zewnętrzne) wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych pod nr A-853

 
 Archiwum własne

Zakres prac obejmował:

  • Remont elewacji,
  • Wymiana stolarki okiennej

 Arch. własne  Arch. własne
 Arch. własne

Oleandry - Dom im. Józefa Piłsudskiego – zabytkowy budynek znajdujący się w Krakowie przy Alei 3 Maja 7 na rogu ulicy Oleandry. Dom stoi w miejscu, z którego w 1914 roku wyruszyła Pierwsza Kompania Kadrowa kierując się na terytorium zaboru rosyjskiego. Aktualnie mieszczą się tu: Muzeum Czynu Niepodległościowego, Komenda Naczelna Związku Legionistów Polskich, Komenda Główna Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny oraz Archiwum Czynu Niepodległościowego.

Copyright by AGAD Sp. z o.o.