PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE AGAD

Przebudowa dworca kolejowego Bydgoszcz Zachód

W ramach inwestycji objętej niniejszym projektem zrealizowano kompleksowy remont i przebudowę budynku dworca kolejowego, przeznaczonego na potrzeby obsługi podróżnych.

Podstawowa funkcja istniejącego obiektu dworca pozostała zachowana. W ramach przebudowy wyodrębniona została poczekalnia wewnętrzna i zadaszona poczekalnia zewnętrzna, oraz pomieszczenia pomocnicze dopełniające funkcję obsługi podróżnych: pomieszczenia higieniczno-sanitarne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wyposażonych w przewijaki dla niemowląt. Ponadto zostały wykonane: pomieszczenie gospodarcze (porządkowe) oraz pomieszczenie techniczne, posiadające odrębne wejście od strony północno-zachodniej. Część instalacji technicznych budynku, planuje się zlokalizować w przestrzeni poddasza nieużytkowego.

Zakres robót wykonanych w ramach przedsięwzięcia obejmował m.in.:

 • prace wyburzeniowe, rozbiórkowe, wycinka drzew
 • przebudowę / odbudowę istniejącego budynku dworca
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej na nową
 • wykonanie nowej konstrukcji dachu wraz z nowym pokryciem
 • wymiana istniejących instalacji wewnętrznych
 • wprowadzenie systemów niezbędnych do zabezpieczenia obiektu oraz systemów SDIP, nagłośnieniowego oraz zegarowego
 • prace drogowe, ścieżki komunikacyjne, miejsca parkingowe
 • montaż malej architektury
 • dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych i eliminację barier architektonicznych
 • prace sanitarne, elektryczne, teletechniczne w tym miedzy innymi: system okablowania strukturalnego, system kontroli dostępu, system monitoringu wizyjnego, system sygnalizacji włamania i napadu, oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, systemów SDIP, system sygnalizacji przyzywowej, system zarządzania bezpieczeństwem budynku PSIM, instalacja nagłośnieniowa oraz zegarowa, instalacja BMS, instalacje elektryczne wewnętrzne, ochrona przepięciowa, przeciw-porażeniowa, wyłączenia pożarowe, instalacja odgromowa, instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja klimatyzacji i wentylacji
 • Wykonanie nowych instalacji zewnętrznych w tym: kanalizacji kablową pod przyłącza teletechniczne, nowe przyłącze kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, nowe przyłącze wodociągowe, przebudowa przyłączy elektroenergetycznych(przeniesienie złącz kablowych do projektowanych, zewnętrznych szafek przyłączeniowych)

Copyright by AGAD Sp. z o.o.