PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE AGAD

Na zlecenie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane AGAD przeprowadziło prace renowacyjne w budynku Zarządu Wodnego w Augustowie.

 
By Witia - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16668265

Do zakresu prac należało:

  • wymianę i renowację zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej,
  • wymianę drewnianych elementów więźby dachowej
  • kompleksowy remont elewacji.

Eklektyczny pałacyk powstał ok. 1903 r. jako siedziba kierownictwa wiślano-niemeńskiej drogi wodnej i mieszkanie jej głównego inżyniera, Michała Straszkiewicza. Współcześnie w budynku znajduje się Nadzór Wodny Augustów, podlegający pod Zarząd Zlewni Pojezierza Mazurskiego, Biebrzy i Czarnej Hańczy z siedzibą w Giżycku. Obok pałacyku – w budynku dawnego zarządu portu – mieści się Dział Historii Kanału Augustowskiego, będący częścią Muzeum Ziemi Augustowskiej.

 
By Witia - Praca własna, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=16668142

Copyright by AGAD Sp. z o.o.