PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE AGAD

Remont konserwatorski elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej budynku Dom im. Józefa Piłsudskiego przy al. 3 Maja 7 w Krakowie – (roboty zewnętrzne) wpisanego do rejestru zabytków nieruchomych pod nr A-853

Wymiana okien w obiektach Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum zlokalizowanych przy ul. Czystej 18 oraz ul. Grzegórzeckiej 16 w Krakowie