PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE AGAD

Prace remontowo, konserwatorskie i budowlane Ujeżdżalni w ramach przedsięwzięcia „Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego dawnej Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo-konserwatorskie oraz wykreowanie nowych przestrzeni ekspozycyjnych OR-KA II, III, IV, VII”.

 
 By Kroton, CC BY-SA 3.0 pl, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=21093195

Zakres prac obejmuje:

 • prace wyburzeniowe, demontażowe, przebicia,
 • rozbudowa części podziemnej, podbicie fundamentów, wykonanie płyty dennej
 • wykonanie elementów żelbetowych; fundamentów, ścian i częściowa wymiana stropów, wykonanie schodów
 • wykonanie murków oporowych
 • częściowa wymiana oraz wzmocnienie oraz impregnacja istniejącej więźby dachowej, wykonanie więźby dachowej nad aneksem wschodnim, wymiana pokrycia dachowego wraz obróbkami blacharskimi
 • wykonanie przepony iniekcyjnej, wykonanie izolacji pionowej ścian i izolacji poziomej posadzki,
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, izolacji termicznych i akustycznych,
 • prace wykończeniowe i odtworzeniowe (wykonanie posadzek, tynków wewnętrznych, sufitów podwieszanych, odtworzenie boazerii drewnianej, lóż dla widzów, arkad , wykonanie trejażu.)
 • montaż dźwigu osobowego-platformy, montaż podnośnika platformowego dla eksponatów, montaż platformy podłogowej z dodatkowym przesunięciem
 • montaż stolarki i ślusarki
 • przebudowa przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • wykonanie instalacji wewnętrznych: wody zimnej, wody ciepłej, instalacji hydrantowej, wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, wewnętrznej kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie instalacji c.o, instalacji ciepła technologicznego, instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej i klimatyzacji,
 • przebudowa przyłącza elektrycznego
 • wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych i przebudowa układu pomiarowego,
 • wykonanie instalacji wewnętrznych wraz okablowaniem strukturalnym i instalacjami słaboprądowymi SSiW, SKD, SAP CCTV i instalacją na cele wystawy stałej CET
 • prace konserwatorskie elewacji (tynki, sztukaterie, gzymsy, elementy rzeźbiarskie),
 • tynki wewnętrzne
 • deskowanie sufitu
 • renowacja stolarki drzwiowej
 • wymiana obróbek blacharskich
 • budowa przyłącza i telekomunikacyjnej mikrokanalizacji kablowej i rurociągów kablowych
 • budowa budynkowych punktów dystrybucyjnych w postaci szaf teleinformatycznych.

Pałac w Łańcucie (lub inaczej Zamek) to dawna rezydencja magnacka. Na początku w jej miejsce stanęła wieża obronna. Dopiero w 1610 roku został rozbudowany przez ród Stadnickich. Na listę pomników historii budowlę zapisać prezydent RP 1 września 2005 roku.

Copyright by AGAD Sp. z o.o.