PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE AGAD

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza - przebudowa i remont budynku nr. 5

 
By AGAD Toruń - Archiwum własne

Zakres prac obejmuje:

 • remont dachu z wymianą pokrycia i obróbek blacharskich
 • wymianę częściową konstrukcji więźby dachowej
 • naprawa ścianek kolankowych
 • montaż płotków przeciwśniegowych
 • zabezpieczenie istniejących elementów drewnianych preparatami ochronnymi
 • wymianę deskowania stropów kondygnacji nadziemnych
 • osłonięcie stropów
 • remont i częściowa wymiana stropów
 • naprawa istniejących pęknięć ścian
 • tynku
 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • uzupełnienie ubytków w ścianie piwnic i wykonanie nowego tynku
 • naprawa odspojonych tynków na ścianach kondygnacji nadziemnych
 • wykonanie izolacji ścian przyziemia
 • montaż kolektorów słonecznych
 • wykonanie lukarny w środkowej części poddasza
 • zaadaptowanie poddasza na II piętrze prawego skrzydła oraz poddasza części środkowej budynku na potrzeby szpitala
 • wykonanie nowych nadproży stalowych
 • nadbudowanie klatki schodowej lewego skrzydła oraz podbudowa fundamentów
 • rozebranie kominów od poziomu stropu poddasza
 • montaż windy zewnętrznej
 • wykonanie szybu windowego samonośnego przeszklonego
 • montaż stolarki ppoż
 • Instalacja teletechniczna
 • Instalacja RTV
 • Instalacja CCTV KD
 • Instalacja przyzywowa
 • Instalacja ppoż
 • Instalacje elektryczne
 • Wykonanie oświetlenia podstawowego i awaryjnego
 • Instalacja odgromowa
 • Instalacja co
 • Instalacja wodociągowa
 • Instalacja hydrantowa
 • Instalacje sanitarne
 • Instalacja wentylacji

Budynki przeznaczone do remontu należą do kompleksu budynków szpitalnych powstałych w czasach pruskich i datowane są na około 1858 rok. Od początku zostały zaprojektowane jako budynki szpitalne i służyły jako osobne pawilony dla mężczyzn i kobiet.

Copyright by AGAD Sp. z o.o.