PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO BUDOWLANE AGAD

Wykonanie robót budowlanych na zadaniu inwestycyjnym pn: Wałbrzych, Zamek Książ w Wałbrzychu (XV, XVIII, XX): roboty remontowe pokrycia dachowego skrzydła południowego i zachodniego- I etap skrzydło południowe.

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane AGAD miało okazję wykonać dla Gminy Wałbrzych prace związane z termomodernizacją Ratusza Miejskiego, znajdującego się na Placu Magistrackim w Wałbrzychu.

Roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi naprawami i wymianami konstrukcji drewnianej oraz konserwatorski remont dachu nad belwederem pałacu w Wilanowie

Dawna rezydencja magnacka, która została wpisana przez prezydenta RP na listę pomników historii wymaga remontu, którą przeprowadzi firma Remontowo – Budowlana AGAD.

Roboty budowlane polegające na wymianie pokrycia dachowego wraz z niezbędnymi naprawami i wymianami konstrukcji drewnianej oraz konserwatorski remont dachu skrzydła południowego pałacu w Wilanowie

Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane AGAD rozpoczyna pracę na jednym z wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego. Budynek, który należy do wcześniej wspomnianej uczelni, to Pałac Uruskich/Czetwertyńskich. Znajdziemy go na ul. Krakowskie Przedmieście 30.

Copyright by AGAD Sp. z o.o.